ติดต่อเรา


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 0 5626 7289 , โทรสาร : 0 5626 7405
E-maill : [email protected]
________[email protected]
________[email protected]